Egzamin na uprawnienia budowlane


Budownictwo i architektura /

Branża budowlana oferuje sporo pobudzających ciekawość stanowisk pracy, które powiązane są też z wysokimi wypłatami. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że wiele pracowników branży budowlanej decyduje się na poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie dodatkowych uprawnień, które umożliwiają wykonywanie samodzielnych prac technicznych w budownictwie, w zakresie projektowania lub także kierowanie pracami budowlanymi. Trzeba podkreślić, że uprawnienia budowlane wydawane są przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, która odpowiada za przeprowadzenie egzaminu, który organizowane są dwa razy w ciągu roku, w maju a także w listopadzie.

Musimy posiadać świadomość, że taki egzamin składa się z dwóch etapów, pierwsza część to test jednokrotnego wyboru, następna część to egzamin ustny zdawany przez odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto mieć świadomość tego na ich temat?
Na początku należy wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który posiadacza uprawnia do wykonywania samodzielnych prac w budownictwie. Ażeby zyskać taki certyfikat, trzeba przede wszystkim zdać pozytywnie obie części egzaminu organizowanego przez okręgowe izby Inżynierów Budownictwa. Warto pamiętać jednak o tym, że do takiego egzaminu w prawidłowy sposób należy się przygotować. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością rewelacyjnym wyjściem jest wykorzystywanie z programu komputerowego czy też aplikacji mobilnej, która zawiera aktualną bazę pytań, które pojawią się na kolejnej sesji egzaminacyjnej Warto więc korzystać z usług firm szkoleniowych, które oferują takie praktyczne rozwiązania jak aplikacje a także programy do nauki, które zawierają pełną bazę pytań wraz z wyjaśnieniami. Korzystając z takiego skryptu z całkowitą czyli stu procentową pewnością będziemy dobrze przygotowani zarówno do części pisemnej jak także ustnej egzaminu. Warto zdawać sobie sprawę także o tym, że uprawnienia budowlane są nadawane jedynie osobom fizycznym, które spełniają wymogi dotyczące odpowiedniego tytułu naukowego kierunkowego jak też należycie długiego stażu zawodowego w budownictwie. Prócz tego, uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi a także do projektowania. W obrębie tych dziedzinie wyróżnia się szereg specjalności, w głównej mierze specjalność inżynieryjną a także konstrukcyjno-budowlaną.

Więcej: uprawnienia budowlane.