Walka o wysokie odszkodowanie


Prawo

Według obowiązujących przepisów prawnych w Polsce dla każdej osoby poszkodowanej trzeba się zadośćuczynienie, które zupełnie pokryje wszystkie szkody. Jeżeli zatem jesteście stroną poszkodowaną to macie prawo domagać się zadośćuczynienia, które pokryje wszystkie koszty leczenia oraz naprawienia waszego samochodu osobowego. Środki finansowe te nie są wypłacane wprost z konta sprawcy wypadku samochodowego, niemniej jednak przez jego […]