Wykonywanie sprawozdań bdo – usługi


Finanse i bankowość /

Od dawna wprowadzane są nowe przepisy, które dotyczą ich w głównej mierze gospodarki odpadami, a więc dbanie o różne ekologiczne aspekty działania firm na rynku. Należy tutaj podkreślić, że najbardziej istotnym elementem aktualnie prowadzonej polityki gospodarki odpadami jest obowiązek spoczywający na podmiotach gospodarczych dotyczący rejestracji w systemie bdo jak też wykonywanie rocznych sprawozdań. Warto wspomnieć o tym, że rejestracja bdo jest obowiązkowa dla tych podmiotów gospodarczych, które w głównej mierze zajmują się wytwarzaniem odpadów, ale też wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach czy również artykuły takie jak przykładowo elektroniczny sprzęt a także elektryczny.

Warto mieć na uwadze o tym, że jest to obowiązek, który powinien być realizowany w sposób terminowy, tyczy się to między innymi składania sprawozdań w Urzędzie Marszałkowskim jak też obowiązek zarejestrowania się w systemie bdo, czyli podstawie danych odpadowych.
Bdo – jakie obowiązki spoczywają na podmiotach gospodarczych?
Pierwszy podstawowy obowiązek dotyczący wytwórców odpadów jak również firm które zajmują się ich transportowaniem czy też odbiorem tyczy się rejestracji w systemie bdo. Warto pamiętać o tym, że w związku z tym trzeba dopełnić wiele formalności, a przede wszystkim wypełnić świetny wniosek, który daje możliwość na nadanie numeru identyfikacyjnego firmie. Jeżeli pragniemy zaoszczędzić sobie czasu, to zdecydowanie warto korzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów, którzy zajmują się rejestracją w naszym imieniu. Warto mieć na uwadze o tym, że takie firmy zajmują się również wykonywaniem sprawozdań na podstawie prowadzonej przez firmę ewidencji. Tyczy się to w głównej mierze bdo raport roczne, który jest fundamentem do rozliczenia się, a więc też uniknięcia naliczenia kar. Warto być świadomym także o tym, że terminowe rozliczanie się z systemem bdo daje nam możliwość skorzystania z różnorakich dofinansowań związanych z polityką gospodarki odpadami. Powinno się wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o przygotowywanie sprawozdań to wykonywane są one na bazie kart kpo, czyli kart odbioru a także przekazania odpadu. O ile firmy obracają takimi kartami to muszą też prowadzić ewidencję, a to wiąże się także z koniecznością wykonywania sprawozdań.

Polecamy: rejestracja bdo.